Οι ολοκληρωμένοι όροι χρήσης του Πολυκαταστήματος και της εταιρίας μας αποτελούνται από τους εξής τομείς:

Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παραπάνω όρων, προϋποθέσεων στην τρέχουσα και στις επακόλουθες σελίδες.

Όροι & Προϋποθέσεις

Το e-vida.gr διαθέτει σιδηρικά, βίδες, δίσκους κοπής και διαφόρων ειδών προϊόντα προς πώληση μέσω του διαδικτύου. Το ηλεκτρονικό κατάστημα λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση e-vida.gr, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που παρουσιάζονται παραπάνω.
Για οποιαδήποτε διαφορά ή αντιδικία, αρμόδια αρχή είναι τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

Μερικές φωτογραφίες προϊόντων είναι ενδεικτικές και δεν αντιπροσωπέυουν το ακριβές προϊόν. Κατά την παραγγελία σας θα ενημερωθείτε σε περίπτωση που κάποια από τα προϊόντα που έχετε επιλέξει συγκαταλέγονται σε αυτή τη κατηγορία αλλά η εταιρία δε φέρει ουδεμία ευθύνη δυσαρέσκειας του πελάτη για την εμφάνιση του προϊόντος μετέπειτα.

Σε περίπτωση τηλεφωνικής παραγγελίας ο πελάτης αναλαμβάνει τη πλήρη ευθύνη σε περίπτωση λάθους συνεννόησης καθώς και όποια εκάστοτε επιπλέον έξοδα ενδέχεται να προκύψουν.

Κατά την παρεύρεση σας στο “Ταμείο” και πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας πρέπει να συμφωνήσετε και να αποδεχθείτε τους Ολοκληρωμένους Όρους Χρήσης του Ηλεκτρονικού μας Πολυκαταστήματος. Σε ουδεμία περίπτωση η εταιρία δε φέρει ευθύνη, σε αντιδικία του πελάτη, σε περίπτωση που δεν έχουν αναγνωσθεί οι προαναφερθείσες όροι πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας του.

Με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής σας παραγγελίας συμφωνείτε στην αυτόματη δημιουργία λογαριασμού στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα για μεγαλύτερη ευκολία στις μελλοντικές σας αγορές – παραγγελίες καθώς και στη χρήση της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων.

Εάν ο χρήστης διαφωνεί με κάποιους ή όλους τους όρους χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, οφείλει να απέχει από τη χρήση του, αλλιώς δηλώνει ότι έχει αποδεχτεί ανεπιφύλακτα, όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας του.